SOFOREK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SOFOREK Sp. z o.o. sp.k. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wafli barwionych”


Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wafli barwionych, będącej wynikiem przeprowadzonych przez SOFOREK Sp. z o.o. sp.k. wspólnie z IKOONA sp. z o.o. prac B+R.
Wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest rozbudowa systemu dozowania pozwalająca wytwarzać nowy produkt tj. wielokolorowe rożki także o różnej wielkości bez zmiany systemu zwijaków w bębnie przy automacie piekącym.
Opracowana technologia w połączeniu z innowacyjnym piecem do wypieku wafli jako automatyczna linia produkcyjna słodkich, wielokolorowych zwijanych rożków waflowych uzyskała pozytywną opinię o innowacyjności potwierdzającą innowacyjność procesową i produktową w skali świata.
W ramach projektu zostanie zakupiony wysoce innowacyjny automatyczny piec do wafli,
stanowiący podstawę procesu wypieku wafli barwionych wraz z zespołem urządzeń zwijających i odbierająco-pakujących. Ponadto zostanie zakupiony innowacyjny system dozowania ciasta do wafli barwionych współpracujący z piecem wypiekowym. Zakupiona zostanie mieszałka (mixer) do ciasta,
w którym odbywać się będzie przygotowanie wstępnego ciasta bez barwników, które będzie później mieszane będą z barwnikami w urządzeniach wchodzących w skład systemu dozowania ciasta do wafli barwionych. System dozowania ciasta do wafli barwionych,
poprzez moduł GSM pozwala na uzyskanie informacji o statusie produkcji natomiast interfejs USB poprzez komputer pozwoli osobie nadzorującej na korekcję doz lub wprowadzenie nowej konfiguracji produktowej.

Planowane efekty rzeczowe (produkty):

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt.1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację szt.1
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 1648712,52zł
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy szt.1
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku szt.1
Liczba zakupionych środków trwałych szt.3
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw szt.1

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 7
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt.1
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt.1

Całkowity koszt realizacji projektu: 2.599.892,82 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 951.180,30 PLN